Działanie zespołowe organizmu i Bioptron

Jak oddziałuje lampa Bioptron na organizm ludzki? To działnie ogólne poprzez krew. Organizm ludzki skła się z milionów komórek, nie jesteśmy jedną czątką, tworem jednolitym. Komórki w naszym organizmie spełniają określone funkcje, tworzą tkanki i pozwalają na funkcjonowanie żywego organizmu. To złożona struktura i wywierając wpływ na jedną tkankę mamy wpływ na drugą i cały organizm. Na takiej zasadzie działa światłoterapia Bioptron - jej działnie jest ogólne a nie tylko punktowe, miejscowe tam gdzie naświetlamy.

Zespołowe działnie organizmu decyduje o prawidłowym działaniu i zachowaniu zdrowia, jak któryś element zawodzi - chorujemy, a leczenie jest kosztowne i bolesne.

Komórki nerwowe przesyłają informację pomiędzy tkankami, krew zaopatruje organizm w tlen i odżywia tkanki, krwinki białe czuwają nad tymi procesami, i wszystkie komórki "porozumiewają" się między sobą.
Do organizmu można dostarczyć dodatkowej energii w postaci całkowicie bezpiecznego światła Bioptron wywołującego efekt biologiczny, efekt regeneracyjny i leczniczy aby zachować zdrowie na wiele lat.