Jak szybko i skutecznie uśmierzyć ból?

Skuteczność działania naszej lampy w leczeniu bólu jest znana od dawna. Zjawisko to w chwili obecnej tłumaczy teoria "bramki kontrolnej" - w złożonej patogenezie bólu wydają się być najistotniejsze dwie drogi: włókna typu A (cienkie, bezmielinowe, szybko przewodzące) oraz włókna typu C (grube, z otoczką mielinową, wolno przwodzące).

> Światło lamp Bioptron wpływa na ewidentny wzrost wyładowań we włóknach typu A, blokując jednocześnie, już na poziomie rdzenia (bramka kontrolna) włókna typu C. Informacja z dróg szybko przewodzących przekazywana jest do mózgu i tu organizm przeciwdziała bólowi za pomocą wytwarzania w znacznych ilościach endogennych opioidów (endorfin, enkefalin oraz tlenku azotu). Wpływ tego obserwujemy podczas wykonywania zabiegów naświetlania naszym światłem.

Najczęstszą dolegliwością bólową zgłaszaną i leczoną u pacjentów jest zespół bólowy głowy (bóle migrenowe, neuralgia nerwu trójdzielnego, opryszczka wargowa), zespół bólowy kręgosłupa w odcinku szyjnym i piersiowym, zespół bólowy kręgosłupa i bóle korzeniowe odcinków lędźwiowych, krzyżowego i ogonowego, zespół bólowy kończyn górnych - bóle nadgarstków, bóle łokcia.