Jak pobudzić odporność i cały organizm?

Leczenie migreny

Organizmy roślin, zwierząt i ludzi nie są jednolitym tworem, tylko składają się z miliardów żywych komórek którym niezbędne do życia jest woda, powietrze i światło. Komórki różnią się między sobą budową i pełnionymi wyspecjalizowanymi funkcjami.

Miliony z nich tworzą tkanki jak mięśnie, kości, krew itd. z których zbudowany jest cały nasz organizm. Organizm funkcjonuje prawidłowo dzięki wzajemnej współpracy, a oddzielne komórki i tkanki nie są w stanie funkcjonować. Zespołowe działanie komórek decyduje o prawidłowym funkcjonowaniu naszego organizmu i jest siłą opierającą się chorobie oraz niekorzystnym wpływom środowiska.

Jak działa organizm ludzki? Komórki tkanki łącznej produkują np. kolagen stanowiący materiał budulcowy i konstrukcyjny dla naszych narządów i tkanek, komórki nerwowe przesyłają informację pomiędzy narządami, krew zaopatruje organizm w paliwo jakim jest tlen i substancje odżywcze, krwinki białe są odpowiedzialne za zdrowe i prawidłowe funkcjonowanie pozostałych komórek.
Wszystkie komórki porozumiewają się ze sobą wysyłając sygnały w postaci fal elektromagnetycznych do których należy także światło i udowodnio, że jest ono w postaci np. lampy skuteczną metodą terapeutyczną zapobiegającą / profilaktyczną i leczniczą.

Światło emitowane ze zwykłej żarówki nie ma żadnych właściwości leczniczych, ale odpowiednio skonstruowane urządzenie jak lampa wywołuje efekty biostymulacyjne korzystnie wpływające na wszystkie komórki, regulując wiele procesów zachodzących w naszym organizmie. Odpowiednich właściwości światło naszych lamp potrafi docierać do głębokich struktur na głębokość nawet 4-5cm przez tkankę zmienioną zapalnie - taka możliwość daje niezwykłe efekty biologiczne. Takie światło prowadzi do zespołowego działania komórek podejmujących walkę z chorobą, odbudową zniszczonych tkanek - ran, bólem, odczynem zapalnym. Dzięki takim możliwościom sprawiamy, że lampa przywraca równowagę w całym organizmie dzięki pobudzonych komórkom i zespołowemu ich działaniu.

- Lampa Bioptron skutecznie wzmacnia układ odpornościowy, skutecznie leczy przyczyny wielu chorób, jest idealna w profilaktyce zdrowotnej u dorosłych i dzieci. Szerokie zastosowanie bioptronu w leczeniu problemów reumatycznych, ran jak odleżyny, owrzodzenia, leczenie częstych chorób jak grypa, zatoki, i inne choroby wirusowe i bakteryjne sprawia, że to bardzo popularne urządzenie w naszych domach - i właściwie tylko wtedy daje to nam możliwość szybkiej reakcji na pierwsze objawy choroby i niedopuszczenie do jej rozwinięcia.